Sunday, September 28, 2008

Schedule, October 4-19

NEO "NEO DREAM 2008" October 4, 2008
Kawasaki Gymnasium
Kyoko Inoue 20th Anniversary

1. Aya Yuki & Hanako Kobayashi vs Natsuki*Taiyo & Kana
2. Toshie Uematsu vs Tomoka Nakagawa vs Sakura Emi
3. Hiroyo Matsumoto vs Vanessa the Mountain
4. Daily Sports Tag Team Championship: Kayoko Haruyama & Tsubasa Kuragaki (c) vs Misae Genki & Yoshiko Tamura
5. Etsuko Mita & Mima Shimoda vs Kyoko Kimura & Atsuko Emoto
6. NEO Tag Team Championship: Tanny Mouse & Yuki Miyazaki (c) vs Haruka Matsuo & Fuuka
7. NEO/NWA Pacific Championship: Kyoko Inoue (c) vs Nanae Takahashi

OZ ACADEMY "STRONG TOUR" October 5, 2008
Osaka Delfin Arena Dotonbori

1. Block A: Aja Kong vs AKINO
2. Block A: Tomoka Nakagawa vs Hiroyo Matsumoto
3. Block B: Sonoko Kato vs Chikayo Nagashima
4. Block B: Ran Yu-Yu vs Hiren
5. Block B: KAORU vs Manami Toyota
6. Mayumi Ozaki & Black Buffalo vs Carlos Amano & Atsushi Kotoge

LLPW October 5, 2008
Korakuen Hall
Takako Inoue 20th Anniversary

1. Jumbo Hori & TODOE vs sawaco & Roninin
2. Sayuri Okino vs Mizuki Endo
3. Takako Inoue vs Devil Masami
4. Shinobu Kandori & Toshie Uematsu vs Mariko Yoshida & Esui
5. Takako Inoue, Yumiko Hotta, & X vs Noriyo Tateno, Harley Saito, & ZAP I

JWP October 5, 2008
JWP Exercise Hall

1. Azumi Hyuga vs Pinkie Mayuka
2. Tsubasa Kuragaki & Tojuki Leon vs Keito & KAZUKI
3. Kayoko Haruyama, Kaori Yoneyama, & Pinkie Mayuka vs Command Bolshoi, Arisa Nakajima, & Vanessa the Mountain

WAVE "MOEKA HARUHI HAPPY BIRTHDAY WAVE" October 8, 2008
Shin-Kiba 1st Ring

1. Moeka Haruhi vs Tomoko Morii
2. Kyoko Kimura vs Chihiro Oikawa
3. Toshie Uematsu & AKINO vs Shu Shibutani & Tomoka Nakagawa
4. Yumi Ohka, Kana, & Bullfight Sora vs GAMI, Command Bolshoi, & Vanessa the Mountain
5. Moeka Haruhi vs Misae Genki

NEO "NEO DREAM IN OSAKA" October 12, 2008
Osaka Delfin Arena Dotonbori

1. Etsuko Mita vs Tanny Mouse
2. Mariko Yoshida vs Makoto
3. Aya Yuki vs Esui
4. Haruka Matsuo, Fuuka, & Shu Shibutani vs Nanae Takahashi, Natsuki*Taiyo, & Kana
5. Yoshiko Tamura vs Yumi Ohka
6. Kyoko Inoue & Mima Shimoda vs Misae Genki & Yuki Miyazaki

JWP October 12, 2008
Shinjuku FACE

1. Devil Masami vs X
2. Pinkie Mayuka vs Hiren
3. JWP Junior/POP Championship: Arisa Nakajima (c) vs Ryo Mizunami
4. Azumi Hyuga, KAZUKI, & Yumiko Hotta vs Command Bolshoi, Tojuki Leon, & Megumi Yabushita
5. JWP Tag Team Championship: Kayoko Haruyama & Tsubasa Kuragaki (c) vs Ran Yu-Yu & Toshie Uematsu

OZ ACADEMY "PROTECT IT" October 12, 2008
Shinjuku FACE

1. Block A: Aja Kong vs Hiroyo Matusmoto
2. Block A: Mayumi Ozaki vs Takako Inoue
3. Block B: Sonoko Kato vs Hiren
4. Block B: KAORU vs Chikayo Nagashima
5. Block B: Manami Toyota vs Ran Yu-Yu

DERA NAGOYA PRO October 12, 2008
Nagoya Nakamura Sports Center

3. SHIGERU & Yuki Miyazaki vs. Yujiro Yamamoto & Chihiro Oikawa

ASAGAYA PRO October 14, 2008
Suginami-ku Tokyo Asagaya Loft A

2. Kyoko Kimura vs. Hiroyo Matsumoto

FUUKA MATSURI 6 October 19, 2008
Shin-Kiba First Ring

1. Misaki Ohata vs Pinkie Mayuka
2. Fuuka Kidd & Bullfight Sora vs Tojuki Leon & Ray
3. Shoot Boxing: Fuuka vs ?
4. ? (Shu Shibutani, Nanae Takahashi, Natsuki*Taiyo)
5. Fuuka vs Mariko Yoshida

No comments: