Monday, September 1, 2008

Schedule, September 1-7

A slow week. For some reason, Cassandro can be brought in for Ayako's anniversary but no one named Apache :( Daddy and Big Sis will be there.

NEO "KAWASAKI PRELUDE" September 3, 2008
Itabashi Green Hall

1. Tanny Mouse vs Aya Yuki
2. Yoshiko Tamura vs Chihiro Oikawa
3. Etsuko Mita, Yuki Miyazaki, & Toshie Uematsu vs Kyoko Kimura, Atsuko Emoto, & Tomoka Nakagawa
4. Kyoko Inoue, Haruka Matsuo, & Fuuka vs Nanae Takahashi, Natsuki*Taiyo, & Kana
5. Misae Genki vs Hiroyo Matsumoto

ITO DOJO "AYAKO HAMADA 10th ANNIVERSARY" September 7, 2008
Shinagawa Club Ex13

1. Ayako Hamada & AKINO vs Cassandro & Lingerie Muto
2. Manami Toyota vs Tomoko Morii
3. GAMI vs Aki Kanbayashi
4. Yumiko Hotta & Takako Inoue vs Ayako Sato & Hanako Kobayashi
5. Ayako Hamada, Gran Hamada, & Xochitl Hamada vs Aja Kong, Dick Tojo, & Kaoru Ito

No comments: