Sunday, October 5, 2008

Schedule, October 8-26

What's up over the next 3 weeks in joshi puroresu? Well, OZ Academy continues their Next Challengers League, NEO has the aftermath of Nanae Takahashi winning the NEO/NWA Pacific belts and Misae Genki's retirement road, JWP is putting the junior and tag titles on the line, and Meiko Satomura's year-long absence due to injury will end, against her classic foe Aja Kong.

WAVE "MOEKA HARUHI HAPPY BIRTHDAY WAVE" October 8, 2008
Shin-Kiba 1st Ring

1. Moeka Haruhi vs Tomoko Morii
2. Kyoko Kimura vs Chihiro Oikawa
3. Toshie Uematsu & AKINO vs Shu Shibutani & Tomoka Nakagawa
4. Yumi Ohka, Kana, & Bullfight Sora vs GAMI, Command Bolshoi, & Vanessa the Mountain
5. Moeka Haruhi vs Misae Genki

UNION October 9, 2008
Shin-Kiba 1st Ring

5. Ice Ribbon the Best: Ribbon Takanashi & Makoto vs Chou-un Shiryu & Riho
6. Cherry U-40 Struggle: Sakura Emi vs Cherry

ZERO1 October 11, 2008
Kira Messe Numazu

3. WDB Tag Team Title: Osamu Namiguchi & Hikaru (c) vs. Yuta Yoshikawa & Saki Maemura

ZERO 1 October 12, 2008
Tochigi City Center

3. Hikaru vs Saki Maemura

NEO "NEO DREAM IN OSAKA" October 12, 2008
Osaka Delfin Arena Dotonbori

1. Etsuko Mita vs Tanny Mouse
2. Mariko Yoshida vs Makoto
3. Aya Yuki vs Esui
4. Haruka Matsuo, Fuuka, & Shu Shibutani vs Nanae

Takahashi, Natsuki*Taiyo, & Kana
5. Yoshiko Tamura vs Yumi Ohka
6. Kyoko Inoue & Mima Shimoda vs Misae Genki & Yuki Miyazaki

JWP "SURVIVAL ROAD 1" October 12, 2008
Shinjuku FACE

1. Pinkie Mayuka vs Hiren
2. Devil Masami & Hanako Kobayashi vs Kaori Yoneyama & Ayako Sato
3. JWP Junior/POP Championship: Arisa Nakajima (c) vs Ryo Mizunami
4. Keito vs Sonoko Kato
5. Azumi Hyuga, KAZUKI, & Yumiko Hotta vs Command Bolshoi, Tojuki Leon, & Megumi Yabushita
6. JWP Tag Team Championship: Kayoko Haruyama & Tsubasa Kuragaki (c) vs Ran Yu-Yu & Toshie Uematsu

OZ ACADEMY "PROTECT IT" October 12, 2008
Shinjuku FACE

1. Block A: Mayumi Ozaki [3] vs Takako Inoue [1]
2. Block A: Aja Kong [5] vs Hiroyo Matusmoto [3]
3. Block B: Sonoko Kato [ 0] vs Hiren [ 0]
4. Block B: KAORU [3] vs Chikayo Nagashima [4]
5. Block B: Manami Toyota [3] vs Ran Yu-Yu [4]
6. Carlos Amano & Tomoka Nakagawa vs Devil Masami & AKINO

DERA NAGOYA PRO October 12, 2008
Nagoya Nakamura Sports Center

3. SHIGERU & Yuki Miyazaki vs. Yujiro Yamamoto & Chihiro Oikawa

ASAGAYA PRO October 14, 2008
Suginami-ku Tokyo Asagaya Loft A

2. Kyoko Kimura vs. Hiroyo Matsumoto

FUUKA MATSURI 6 October 19, 2008
Shin-Kiba First Ring

1. Misaki Ohata vs Pinkie Mayuka
2. Fuuka Kidd & Bullfight Sora vs Tojuki Leon & Ray
3. Shoot Boxing: Fuuka vs ?
4. ? (Shu Shibutani, Nanae Takahashi, Natsuki*Taiyo)
5. Fuuka vs Mariko Yoshida

WAVE October 21, 2008
Shin-Kiba First Ring

ITO DOJO October 26, 2008
Shin-Kiba 1st Ring

1. Aki Kanbayashi vs Tomoko Morii
2. Tomoka Nakagawa vs Apple Miyuki
3. Takako Inoue vs Ayako Sato
4. Kaoru Ito & Hanako Kobayashi vs Manami Toyota & Cherry
5. Ayako Hamada vs Yumiko Hotta

BattlARTS/Queen Bee October 26, 2008
Shin-Kiba 1st Ring

1. Chihiro Oikawa vs Kana

BIG JAPAN October 26, 2008
Hirono Town Central Gymnasium

1. Chikayo Nagashima & Sonoko Kato vs Mayumi Ozaki & Hiroyo Muto

JWP October 26, 2008
Tokyo Cinema Club

NEO "STORM 08" October 26, 2008
Tokyo Cinema Club

1. Misae Genki vs Ran Yu-Yu

SENDAI GIRLS "MEIKO SATOMURA RETURN" October 26, 2008
Zepp Sendai

1. Satomura Return Match: Meiko Satomura vs Aja Kong

WAVE October 31, 2008
Shin-Kiba 1st Ring

No comments: