Monday, February 16, 2009

Schedule, February 17-March 8

GREAT PRO February 17, 2009
Shin-Kiba 1st Ring

Apple Miyuki

MAKEHEN 24 February 20, 2009
Shin-Kiba 1st Ring

1. Mikado & Mio Shirai vs Tojuki Leon & Io Shirai

NEO "INTER LOCK" February 21, 2009
Lazona Kawasaki Plaza Sol

1. Yuki Miyazaki vs Aya Yuki
2. Haruka Matsuo vs Ray
3. Nanae Takahashi vs Tomoka Nakagawa
4. Kyoko Inoue & Hiroyo Matsumoto vs Tanny Mouse & Aoi Kizuki
5. Yoshiko Tamura & Ayumi Kurihara vs Etsuko Mita & Makoto
6. NEO Tag Team Title: Kyoko Kimura & Atsuko Emoto vs Natsuki*Taiyo & Kana

JWP "BATTLEFIELD" February 21, 2009
Lazona Kawasaki Plaza Sol

1. Pinkie Mayuka vs Sakura Emi
2. Sachie Abe vs KAZUKI
3. Kaori Yoneyama & Saki Maemura vs Yumi Ohka & Ayako Sato
4. Kayoko Haruyama, Command Bolshoi, & Megumi Yabushita vs Azumi Hyuga, Toshie Uematsu, & Ran Yu-Yu
5. JWP/Daily Sports Tag Team Championship: Yumiko Hotta & Keito (c) vs Tojuki Leon & Arisa Nakajima

SENDAI GIRLS "JAJA UMA TOURNAMENT" February 21, 2009
Sendai Harbor International Business Center "Accelerator"

1. First Round: Esui vs Minori Makiba
2. First Round: Ryo Mizunami vs Raika
3. First Round: Hiren vs Hanako Kobayashi
4. First Round: Yukari Ishino vs Yoko Yamada
DASH Chisako, Sendai Sachiko, Meiko Satomura, others

K-DOJO "CLUB-K 3000" February 21, 2009
Chiba Blue Field

1. KAZMA vs Yuu Yamagata

FUUKA MATSURI 7 "FUUKA's 5th ANNIVERSARY PART 1" February 22, 2009
Shin-Kiba 1st Ring

1. Misaki Ohata vs Shu Shibutani
2. Fuuka Kidd & Riho vs Sakura Emi & Bullfight Sora
3. "Dark Angel" Sarah Stock vs Ray
4. Fuuka & Nanae Takahashi vs Yoshiko Tamura & Haruka Matsuo

FUUKA MATSURI 8 "FUUKA's 5th ANNIVERSARY PART 2" February 22, 2009
Shin-Kiba 1st Ring

1. Mio Shirai & Natsuki*Taiyo vs Io Shirai & Aoi Kizuki
2. Small Antonio Inoki vs Bullfight Sora
3. "Dark Angel" Sarah Stock & Azumi Hyuga vs Tojuki Leon & Fuuka Kidd
4. Two Rounds (Round 1: Pinfall, Round 2: Submission/KO Only): Fuuka vs Kyoko Kimura

OZ ACADEMY "THE COUNTRY OF OZ" February 22, 2009
Korakuen Hall

1. Super Heel Uematsu Debut: Super Heel Toshie Uematsu vs KAORU
2. Takako Inoue & Hiren vs Ran Yu-Yu & Hikaru
3. Manami Toyota vs Arisa Nakajima
4. AKINO & Ayumi Kurihara vs Carlos Amano & Tomoka Nakagawa
5. OZ Tag Championship: Aja Kong & Hiroyo Matsumoto (c) vs Chikayo Nagashima & Sonoko Kato
6. OZ Openweight Championship: Mayumi Ozaki (c) vs Dynamite Kansai

GUTS WORLD February 27, 2009
Shin-Kiba 1st Ring

1. Daisuke & Apple Miyuki vs The Shooter & Freddy

WAVE February 28, 2009
Shin-Kiba 1st Ring

1. Fuuka vs Bullfight Sora
2. Yumi Ohka, Shu Shibutani, & Moeka Haruhi vs GAMI, Mio Shirai, & Io Shirai
3. Kayo Fujimori vs Kana
4. GAMI & Ayumi Kurihara vs Ayako Hamada & Hanako Kobayashi

JWP March 1, 2009
JWP Dojo

LLPW March 1, 2009
Shin-Kiba 1st Ring

1. Toshie Uematsu vs Bullfight Sora
2. Takako Inoue & Jumbo Hori vs Dump Matsumoto & Sasori
3. Mizuki Endo vs Yumiko Hotta
4. Noriyo Tateno & Harley Saito vs Ayako Sato & Hanako Kobayashi

NEO "CLIMB OVER" March 3, 2009
Korakuen Hall

1. NEO/NWA Pacific Championship: Nanae Takahashi (c) vs Yuki Miyazaki

JWP March 8, 2009
Kitasenju Theater 1010

OZ ACADEMY "OZ STYLE II" March 8, 2009
Kitasenju Theater 1010

1. Eight Woman Tag Match (teams chosen by lots): Mayumi Ozaki, Carlos Amano, Dynamite Kansai, Chikayo Nagashima, Sonoko Kato, Aja Kong, AKINO, Manami Toyota
2. Four Woman Tag Match (teams chosen by lots): Losers of Match #1
3. Singles Match (loser will have punishment match on 4/12): Losers of Match #2

No comments: