Wednesday, October 14, 2009

Schedule, October 18-25

JWP October 18, 2009 (afternoon)
Kitasenju Mini Theater 1010

1. Tsubasa Kuragaki vs Chisato Kuroki
2. Keito vs Hikaru Shida
3. Kaori Yoneyama & Misaki Ohata vs Command Bolshoi & Ryo Mizunami
4. Hyuga Retirement Road: Azumi Hyuga vs KAZUKI
5. JWP vs Passion Red: Kayoko Haruyama, Sachie Abe, & Tojuki Leon vs Nanae Takahashi, Natsuki*Taiyo, & Passion Hottei

JWP October 18, 2009 (evening)
Kitasenju Mini Theater 1010

1. Chisato Kuroki vs Ryo Mizunami
2. Keito vs Ice Ribbon
3. JWP High Speed 3WAY Match: Kaori Yoneyama vs Command Bolshoi vs Tojuki Leon
4. Mita Retirement Road: Sachie Abe & KAZUKI vs Etsuko Mita & Mima Shimoda
5. Hyuga Retirement Road: Azumi Hyuga & Ran Yu-Yu vs Kayoko Haruyama & Tsubasa Kuragaki

NEO October 18, 2009
Inamachi Seishikou Memorial Park Parking Lot

1. Tanny Mouse vs Hikari Minami
2. Toshie Uematsu vs Tsukasa Fujimoto
3. Yuki Miyazaki vs Makoto
4. Yoshiko Tamura vs Aya Yuki
5. Lady Bulldog Tag Match: Kyoko Inoue, Etsuko Mita, Mima Shimoda, Manami Toyota (teams drawn by lot)

NEO October 21, 2009
Techno Port Imabari

1. Takako Inoue vs Megumi Yabushita
2. Yuki Miyazaki vs Tsubo Genjin
3. Yoshiko Tamura vs Makoto
4. Tanny Mouse vs Mima Shimoda
5. Kyoko Inoue & Yukari Ishino vs Etsuko Mita & Aya Yuki

NEO October 22, 2009
Takasago City Gymnasium

1. Megumi Yabushita vs Yukari Ishino
2. Tanny Mouse vs Tsubo Genjin
3. Etsuko Mita vs Aya Yuki
4. Mima Shimoda vs Makoto
5. Yoshiko Tamura & Yuki Miyazaki vs Kyoko Inoue & Takako Inoue

NEO October 24, 2009
NEO Yokohama Dojo

1. Three Way Match: Etsuko Mita vs Small Giant Baba vs Chii Tomiya
2. Aya Yuki vs Hamuko Hoshi
3. Kyoko Inoue, Etsuko Mita, & Mima Shimoda vs Yoshiko Tamura, Tanny Mouse, & Yuki Miyazaki
4. Battle Royale

JWP October 25, 2009
JWP Dojo

1. Kaori Yoneyama vs Chisato Kuroki
2. Azumi Hyuga vs Bolshoi Kid
3. Halloween Tag Match: Kayoko Haruyama, Keito, & Tojuki Leon vs Tsubasa Kuragaki, Sachie Abe, & KAZUKI

ITO DOJO "KAORU ITO 20th ANNIVERSARY" October 25, 2009
Shinjuku FACE

1. Ayako Sato vs Ayumi Kurihara
2. Jaguar Yokota & Manami Toyota vs Aki Kambayashi & Shu Shibutani
3. Mita Retirement Road: ZAP I & ZAP T vs Etsuko Mita & Mima Shimoda
4. Noriyo Tateno, Hanako Kobayashi, & Cherry vs Yumiko Hotta, Takako Inoue, & Tomoko Morii
5. Ito 20th Anniversary Match: Kaoru Ito vs Aja Kong

FUUKA MATSURI October 25, 2009
Shin-Kiba 1st Ring

1. TLW Junior Tag Team Championship: Mio Shirai & Io Shirai (c) vs Kazumi Shimouma & Hamuko Hoshi
2. Fuuka vs Mika Nagano
3. Tanny Mouse vs X
4. Passion Seven vs X
5. Fuuka Army vs Senjo: Fuuka & Misaki Ohata vs Ryo Mizunami & DASH Chisako

No comments: