Wednesday, July 22, 2009

Schedule, July 22-August 2

WAVE July 22, 2009
Shin-Kiba 1st Ring

1. Catch the WAVE, Young Person's Block: Ayumi Kurihara [3] vs Ryo Mizunami [3]
2. Catch the WAVE, Comical Block: Ran Yu-Yu [2] vs Bullfight Sora [2]
3. Catch the WAVE, UK Block: Kyoko Kimura [2] vs Misaki Ohata [2]
4. Catch the WAVE, Visual Technical Block: Toshie Uematsu [1] vs Apple Miyuki [2]
5. Darkness Bolshoi & Sakura Candle vs Shu Shibutani & Moeka Haruhi

SENDAI GIRLS July 24, 2009
Wakuya B&G Ocean Center

1. DASH Chisako vs Misaki Ohata
2. Yukari Ishino vs Hanako Kobayashi
3. Ryo Mizunami vs Esui
4. KAORU & Hiren vs Hiroyo Matsumoto & Ray

NEO July 25, 2009
Itabashi Green Hall

1. Aya Yuki vs Kana
2. Yoshiko Tamura & Toshie Uematsu vs Kyoko Inoue & Tsukasa Fujimoto
3. Etsuko Mita vs Nanae Takahashi
4. NEO High Speed Championship: Natsuki*Taiyo (c) vs Io Shirai
5. Tanny Mouse, Yuki Miyazaki, & Makoto vs Kyoko Inoue, Atsuko Emoto, & Tomoka Nakagawa

SENDAI GIRLS July 25, 2009
Osaki City Naruko Sports Center

1. Hiren vs Misaki Ohata
2. DASH Chisako vs Hanako Kobayashi
3. Yukari Ishino vs Ray
4. KAORU & Ryo Mizunami vs Hiroyo Matsumoto & Esui

SENDAI GIRLS July 26, 2009
Matsushima B&G Ocean Center

1. Yukari Ishino vs Hiroyo Matsumoto
2. DASH Chisako vs Hanako Kobayashi
3. Ryo Mizunami vs Esui
4. KAORU & Hiren vs Misaki Ohata & Ray

JWP July 26, 2009
JWP Dojo

1. Kaori Yoneyama vs X
2. Sachie Abe vs Tojuki Leon
3. JWP Mutsuki Marina Poolside Match: Command Bolshoi & Tsubasa Kuragaki vs Azumi Hyuga, Keito, & KAZUKI

UNION July 26, 2009
Kitasenju Mini Theater 1010

1. Cherry, Masako Takahashi, & Ultraman Robin vs Kyoko Kimura, Atsuko Emoto, & Tomoka Nakagawa

WEST EXIT PRO July 27, 2009
Shin-Kiba 1st Ring

1. Ray & Toshie Uemastu vs Kunihiro & Honey Jiro

BIG VAN VADER July 31, 2009
Shin-Kiba 1st Ring

1. Kana & Mio Shirai vs Ayumi Kurihara & Io Shirai
2. AIW Championship: Hailey Hatred (c) vs Shu Shibutani

IBUKI August 1, 2009
Sun Street Hamakita

Aja Kong, Kaoru Ito, Tanny Mouse, Yuki Miyazaki, Cherry, Ray, Natsuki*Taiyo, Misaki Ohata, Esui, Kazumi Shimouma

IBUKI August 2, 2009
Motosu Riverside Mall

Jaguar Yokota, Kaoru Ito, Tanny Mouse, Yuki Miyazaki, Cherry, Ray, Natsuki*Taiyo, Misaki Ohata, Esui, Kazumi Shimouma

BIG VAN VADER August 2, 2009
Shinjuku FACE

1 . AIW Championship: Hailey Hatred (c) vs Kana
2. TLW Junior Tag Team Championship: Mio Shirai & Io Shirai (c) vs Aya Yuki & 雫あき

OZ ACADEMY "LET'S PARTY" August 2, 2009
Shinjuku FACE

1. Dynamite Kansai vs Hanako Kobayashi
2. Carlos Amano [5] vs Hiren [.0]
3. Manami Toyota [6] & Takako Inoue vs Aja Kong [6] & Hiroyo Matsumoto [6]
4. Ran Yu-Yu & AKINO vs Ayumi Kurihara & Tomoka Nakagawa
5. OZ Tag Team Championship, Titles vs Hair: Mayumi Ozaki & KAORU (c) vs Chikayo Nagashima & Sonoko Kato

FUUKA MATSURI 10 August 2, 2009
Shin-Kiba 1st Ring

1. Shu Shibutani vs DASH Chisako
2. Yumiko Hotta vs Aya Yuki vs Caribbean KIM
3. Bullfight Sora vs Emi Sakura
4. Fuuka & Kana vs Nanae Takahashi & Makiba Minori

JWP August 2, 2009 (afternoon)
Itabashi Green Hall
#1 Contenders Tournament

1. First Round: Sachie Abe vs Yumi Ohka
2. First Round: Tojuki Leon vs Megumi Yabushita
3. First Round: Keito vs Toshie Uematsu
4. First Round: Azumi Hyuga vs Ayako Sato
5. First Round: Kaori Yoneyama vs KAZUKI
6. First Round: Command Bolshoi vs Tsubasa Kuragaki

JWP August 2, 2009 (evening)
Itabashi Green Hall
#1 Contenders Tournament

1. Quarterfinal: Chihiro Oikawa vs X
2. Quarterfinal: Ice Ribbon Wrestler vs X
3. Quarterfinal: X vs X
4. Quarterfinal: X vs X
5. Semifinal: 1 vs 2
6. Semifinal: 3 vs 4
7. Battle Royale: First Round Losers
8. Final

No comments: