Sunday, November 22, 2009

Schedule, November 23-29

ICE RIBBON November 23, 2009
Osaka Minami Move On Arena

1. Ice Ribbon International Tag Team Championship: Emi Sakura & Kaori Yoneyama (c) vs Kazumi Shimouma & Hamuko Hoshi

LOVE PRO November 23, 2009
Zepp Nagoya

1. Emi Sakura & Kaori Yoneyama vs Mr. 6 & Mr. 8

WAVE November 25, 2009
Shin-Kiba 1st Ring

1. Captain's Fall 6 Man Tag Tournament Semifinal: GAMI, Mio Shirai, & Io Shirai vs KAORU, Cherry, & Bullfight Sora
2. Captain's Fall 6 Man Tag Tournament Semifinal: Shu Shibutani, Kana, & Ayumi Kurihara vs Toshie Uematsu, Ran Yu-Yu, & Ryo Mizunami
3. Yumi Ohka & Esui vs Moeka Haruhi & Misaki Ohata
4. Captain's Fall 6 Man Tag Tournament Final

ICE RIBBON November 27, 2009
Warabi City Isami Wrestle Budokan

1. Emi Sakura vs Azumi Hyuga

ICE RIBBON November 28, 2009
Warabi City Isami Wrestle Budokan

NEO November 29, 2009
Yokohama NEO Dojo

JWP November 29, 2009
Osaka Minami Move On Arena

1. Chisato Kuroki vs Kazumi Shimouma
2. Kayoko Haruyama, KAZUKI, & Keito vs Command Bolshoi, Tsubasa Kuragaki, & Sachie Abe
3. JWP/Daily Sports Tag Team Championship: Kaori Yoneyama & Emi Sakura (c) vs Passion Hottei &
Natsuki*Taiyo
4. Hyuga Retirement Road: Azumi Hyuga vs Ran Yu-Yu

No comments: